บริษัท ช.การช่าง - โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด

 

บริษัท ช.การช่าง – โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นจากการร่วมทุนของบริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ บริษัท โตกิวคอนสตรัคชั่น จำกัด (ญี่ปุ่น) เมื่อเดือน กรกฏาคม 2524 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประกอบธุรกิจด้านรับเหมาก่อสร้าง และร่วมพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย

 

บริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2524 บริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ประสงค์ความสำเร็จในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ทั้งจากภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งโครงการขนาดกลางและขนาดใหญ่ ซึ่งประกอบด้านงานถนนหลวง งานทางด่วน งานสะพาน งานท่าเรือ ปล่องไฟโรงไฟฟ้าถ่านหิน งานโรงพยาบาล สนามบิน งานอาคาร และโรงงาน

 

บริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้พัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ จากพนักงานไม่กี่คน ในวันก่อตั้งบริษัทฯ ปัจจุบัน บริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด มีพนักงานและบุคลากรที่มีคุณภาพมากกว่า 200 คน สำหรับระบบบริหาร และ เทคโนโลยีการก่อสร้าง บริษัทฯ ได้นำระบบการจัดการที่ดีที่สุดของทั้งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย มาใช้เพื่องานก่อสร้างที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสำหรับงานก่อสร้างของบริษัทฯ

 

บริษัท ช.การช่าง โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด ยังคงเป็นผู้เชี่ยวชาญในระบบการออกแบบพร้อมสร้างสำหรับโรงงานประเภทต่างๆ เรามีทีมงานจากทั้งประเทศญี่ปุ่น และ ไทย สถาปนิก และวิศวกร สำหรับปรึกษา วางแผน ออกแบบสำหรับลูกค้ารวมถึงขอใบอนุญาติก่อสร้าง